SAČMA

Proizvodi:

  • Suncokretova sačma 42%
  • Suncokretova sačma 40%
  • Suncokretova sačma 33%
  • Sojina sačma 46%
  • Sojina sačma 44%
  • Repičina sačma 32%

Sačma je visokoproteinski proizvod koji se dobija nakon ekstrakcije ulja iz semena, a koristi se u ishrani životinja.

Važna karakteristika sačmi koje proizvodi fabrika Victoriaoil jeste visok procenat vodorastvorljivih proteina.