Kontakt

VICTORIAOIL A.D.
Branka Erića 2,
22240 Šid, Srbija
Tel./Fax +381 22 712 802
+381 22 725 419
+381 22 725 400

 

GENERALNI DIREKTOR
Siniša Košutić
+381 22 712 802

DIREKTOR PRODAJE
Savo Vukićević
+381 21 489 54 28
savo.vukicevic@victoriagroup.rs

DIREKTOR PROIZVODNO-TEHNIČKOG SEKTORA
Dragan Trzin
+381 22 725 415
dragan.trzin@victoriagroup.rs

RUKOVODILAC SEKTORA FINANSIJA I IT
Vesna Stojaković
+381 22 725 431
vesna.stojakovic@victoriagroup.rs

RUKOVODILAC SLUŽBE PRAVNIH POSLOVA
Spasa Krmek
+381 22 725 406
spasa.krmek@victoriagroup.rs

RUKOVODILAC SEKTORA ZA RAZVOJ PROIZVODA I KONTROLU KVALITETA
Vladimir Šarac
+381 22 725 410
vladimir.sarac@victoriagroup.rs

MENADŽER INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA
Jelena Ćosić
+381 22 725 427
jelena.cosic@victoriagroup.rs