Kontakt

VICTORIAOIL D.O.O
Branka Erića 2,
22240 Šid, Srbija
Tel./Fax +381 22 712 802
+381 22 725 419
+381 22 725 400

Mail: office@victoriaoil.rs

DIREKTOR DRUŠTVA
Siniša Košutić
+381 22 712 802

DIREKTOR SEKTORA PRODAJE
Sima Vuković
sima.vukovic@victoriaoil.rs

DIREKTOR PROIZVODNO-TEHNIČKOG SEKTORA
Bojan Cvetković
+381 22 725 415
bojan.cvetkovic@victoriaoil.rs

DIREKTOR SEKTORA LANCA SNABDEVANJA
Vladimir Sremac
vladimir.sremac@victoriaoil.rs

DIREKTOR SEKTORA NABAVKE ZRNA
Vladimir Popović
vladimir.popovic@victoriaoil.rs

DIREKTOR SEKTORA FINANSIJA
Vesna Stojaković
+381 22 725 431
vesna.stojakovic@victoriaoil.rs

MENADŽER ODELJENJA PRAVNIH POSLOVA
Spasa Krmek
+381 22 725 406
spasa.krmek@victoriaoil.rs

DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVOJ PROIZVODA I KONTROLU KVALITETA
Zorica Stojanović
+381 22 725 410
zorica.stojanovic@victoriaoil.rs

DIREKTOR SEKTORA KONTROLINGA I IT
Igor Branković
+381 22 725 431
igor.brankovic@victoriaoil.rs

MENADŽER INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA
Jelena Ćosić
+381 22 725 427
jelena.cosic@victoriaoil.rs

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
licezzpl@victoriaoil.rs