Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

16.05.2019
Povodom dva značajna jubileja, 60 godina uljarstva i održavanja Savetovanja uljarstva u Srbiji i 40 godina rada poslovnog udruženja Industrijsko bilje, 15. maja održana je svečana sednica, na kojoj...