Članstva u asocijacijama

Victoria Group je član sledećih poslovnih udruženja i asocijacija:

  • Globalni dogovor Ujedinjenih nacija - oslanja se na javnu odgovornost, transparentnost i prosvećene interese kompanija, sindikata i civilnog društva da iniciraju i međusobno razmenjuju primere dobre prakse i iskustva u promovisanju 10 univerzalnih principa društveno odgovorne poslovne prakse - iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije.
  • Američka privredna komora u Srbiji - koja okuplja preko 150 multinacionalnih i domaćih kompanija fokusiranih na rešavanje ključnih pitanja za poboljšanje poslovne klime, razmenu znanja i promociju najboljih poslovnih praksi.
  • Savet stranih investitora (FIC) - nezavisna poslovna asocijacija koja okuplja oko 130 kompanija sa inostranim kapitalom koje posluju u Srbiji, čiji je cilj promocija razvoja poslovnog okruženja i poboljšanje poslovne klime u Srbiji.
  • Forum za odgovorno poslovanje - prva koalicija društveno odgovornih kompanija u Srbiji, ustanovljena s misijom da stimuliše razvoj društveno odgovornog poslovanja i uspostavi trajne i stabilne CSR prakse u domaćem poslovnom sektoru
  • Asocijacija Dunav Soja - nezavisna međunarodna asocijacija za promociju evropske proizvodnje genetski nemodifikovane soje visokog kvaliteta i utvrđenog porekla.
  • Nemačka privredna komora u Srbiji - udruženje koje okuplja kompanije privatnog sektora koje doprinose bilateralnim odnosima između Srbije i Nemačke.
  • Klub prijatelja UNICEF-a  -  program redovnih mesečnih donatora koji omogućava da se dečja prava uspostave kao trajan etički princip i standard ponašanja prema deci. Cilj „Kluba prijatelja UNICEF-a“ je da  obezbedi dugoročno planiranje i sprovođenje programa za unapređenje uslova za rast i razvoj dece i podizanje svesti o tome da su deca briga svakog pojedinca, svake kompanije i celog društva.