Tehničko rešenje iz fabrike Victoriaoil osvojilo nagradu za najbolju inovaciju jugoistočne Evrope

Na nedavno održanom takmičenju, koje tradicionalno organizuje renomirana kompanija ’National Instruments’, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada osvojio je prvu nagradu za jugoistočnu Evropu, dodeljenu za tehničku inovaciju rane detekcije kvarova na mehaničkim uređajima – sistem koji je pilotno testiran u fabrici Victoriaoil.

Rad na ovom patentu započeo je 2008. godine i trajao pune četiri godine, a reč je o softversko-hardverskom rešenju koje omogućava ranu detekciju svih neželjenih stanja i mogućih kvarova u industriji, čime se doprinosi bezbednosti na radu, kvalitetu proizvodnje i optimizaciji utroška resursa. 

Ovaj patent je originalno razvijan i testiran prema podacima i za potrebe fabrike Victoriaoil, u okviru koje je i rađena kompletna implementacija i razvoj sistema.