Proizvođači ulja obezbedili poljoprivrednicima akontnu cenu od 250 evra za tonu suncokreta

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije 5. marta 2014. godine, održan je sastanak na kome su prisustvovali delegacija Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije, direktorka Poslovne zajednice ’Industrijsko bilje’  i predstavnici uljarske industrije – kompanije Victoria Group, Dijamant i Banat. Kao rezultat sastanka postignut je dogovor u okviru koga će kompanije isplaćivati zagarantovanu akontnu cenu od 250 evra po toni suncokreta, dok će krajnja cena biti tržišna i ne manja od navedenog akontnog iznosa. Na ovaj način, poljoprivrednim proizvođačima obezbeđena je dodatna sigurnost za plasman novog roda suncokreta, u 2014. godini.