Briga za očuvanje životne sredine

Kao društveno odgovorna kompanija, Victoriaoil ulaže značajne resurse u zaštitu životne sredine. Ekološka politika se primenjuje prilikom planiranja i ulaganja u pogone, kako bi svaka investicija proizvodnju u fabrici učinila efikasnijom u pogledu potrošnje energije i očuvanja životne sredine.

Fokusiranje na energetsku efikasnost i smanjenje emisije ugljendioksida započelo je 2007. godine izgradnjom kotla na biomasu, a druga faza projekta usledila je 2012. godine kroz izgradnju kotla još većeg kapaciteta. Upotreba biomase, odnosno suncokretove ljuske kao otpada u tehnološkom procesu proizvodnje, značajno smanjuje korišćenje fosilnih goriva i vodi energetskoj nezavisnosti fabrike. U sam kotao je ugrađen elektrostatički filter, čime je uticaj na životnu sredinu ispuštanjem izduvnih gasova sveden na minimum.

Victoriaoil već četvrtu godinu posluje po standardu ISO 14001 uz izvršenu sertifikaciju, čime su regulisani svi značajniji aspekti uticaja na prirodnu okolinu, uz monitoring i redovne kontrole emisije gasova i buke. U okviru brige za životnu sredinu, kompanija naročito ceni komunikaciju i izgrađeni odnos sa lokalnom zajednicom.